Patent Żeglarza Jachtowego

Hej Kochani,

w dzisiejszym wpisie, chcielibyśmy przybliżyć wszystkim zainteresowanym korzyści związane z uzyskaniem patentu żeglarza jachtowego. W dzisiejszych czasach jest to dokument dający posiadaczowi na prawdę mnóstwo uprawnień, a są nimi:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Oznacza to, iż mając w/w dokument możemy prowadzić jacht bez ograniczeń długości, czy powierzchni żagla, na wodach śródlądowych! Jedynymi wymaganiami, potrzebnymi do uzyskania patentu, są:

  • ukończenie 14. roku życia,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Nasza firma prowadzi szkolenia zakończone egzaminem w formułach jedno i dwutygodniowych. Zapraszamy do kontaktu grupy min. 3 osobowe.